Een crowdfundcampagne
van Architectuurcentrum
Amsterdam
Door den tijd wordt de spruit een boom
Theo en Janneke Doreleijers

Door den tijd wordt de spruit een boom

Ooit stond ons huis wellicht als losstaand huisje in de weilanden aan de overkant van het Singel. Sindsdien heeft het huis veel meegemaakt, het meeste is niet te achterhalen.

Wel weten we dat het een flink gedeelte van de vorige eeuw bewoond was door een schoenmaker met zijn gezin. Achter het huis was een soort schuur die als werkplaats werd gebruikt door de schoenmaker. Zijn kinderen zijn een keer bij ons op bezoek geweest, we zagen mensen voor ons huis staan en er over praten, toen we naar buiten gingen om te vragen of ze er misschien hadden gewoond, bleek dat het geval. Ze hebben stomverbaasd rondgelopen, ze waren nog heel klein toen ze er woonden, met veel mensen op een klein oppervlak, maar ze hadden het huis veel groter in hun herinnering.

Wij kochten het huis in 1999 en al heel snel daarna kwamen we de bewoners tegen die tot begin jaren negentig in ons huis hadden gewoond en nu zo ongeveer om de hoek wonen. Er ontstond een vriendschappelijke band met hen en ze hebben ons veel wetenswaardigheden verteld over het huis en de grote renovatie die zij hebben uitgevoerd in de jaren zeventig. Bij die gelegenheid werd er een houten muur uit het huis gehaald (en naar het Amsterdam museum gebracht). Op grond daarvan wordt ons huis gedateerd van voor 1452, immers na die brand was het verboden om houten muren te bouwen. Of men zich daar altijd aan gehouden heeft…?

We hebben het huis samen met onze vriend Sjoerd Soeters bekeken voordat we het kochten; hij zag er wel wat in en is dezelfde avond en nacht gaan tekenen. We kregen een sprookjesachtige tekening, het voorhuis intact gelaten (moest ook), aan de achterkant een torentje bestaande uit 5 verdiepingen. Dat was jammer genoeg financieel niet haalbaar, maar zoals het is geworden is het prachtig en wonen we er met heel veel plezier.

Op de plek van de ‘schuur’ heeft Sjoerd een woonkamer/keuken ontworpen die middels glasstraten in het dak van heel veel licht voorzien wordt. De talloze Sjoerdiaanse details maken van het huis een kunstwerk. 

Deel dit verhaal op Facebook
Lees uw verhaal en die van andere Amsterdammers