Een crowdfundcampagne
van Architectuurcentrum
Amsterdam
Ouderlijk huis Burgemeester Reijnier Cant
Rien van der Zedde

Ouderlijk huis Burgemeester Reijnier Cant

Op de noordelijke hoek van de Mandenmakerssteeg en het Damrak was ooit het ouderlijk huis van Burgemeester Reijnier Cant (1536-10 dec.1595).

Reijnier Cant was na de Alteratie (26 mei 1578) een van de belangrijkste mensen van Amsterdam. Tussen 1580 en 1596 was hij maar liefst elf jaar een van de vier gekozen burgemeesters, waarvan vijf jaar eerste burgemeester, de machtigste man van Amsterdam. Hij was een van de ontwerpers (en mede-ondertekenaar namens Holland) van de in januari 1579 tot stand gekomen Unie van Utrecht, de "grondwet" van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Hij werd herhaaldelijk afgevaardigd naar de vergaderingen van de Staten van Holland en van de Staten Generaal, en was in beide vergaderingen een van de toonaangevende leden, speciaal op het gebied van financiering en fortificatie.

Na de moord op Prins Willem van Oranje in 1584 was hij naast de jonge Prins Maurits gedurende enige tijd een van de leden van de provisionele regering. Hij nam deel aan diverse belangrijke gezantschappen, onder andere naar de Koning van Denemarken met het doel de vaart op de Sont open te houden voor de Hollandse handelsvloot. Een aantal jaren was hij een van de adviserende raden van Prins Willem van Oranje en later van Prins Maurits. In die functie was hij nauw betrokken bij de voorbereiding en besluitvorming van de zgn. tocht om de Noord (Nova Zembla). Op Nova Zembla werd een kaap naar hem genoemd. Zijn grafzerk met uitvoerig Latijns opschrift is nog steeds aanwezig op het Hoogkoor van de Nieuwe Kerk

Deel dit verhaal op Facebook
Lees uw verhaal en die van andere Amsterdammers